Päevakava

 

Lasteaed on avatud 6.30 - 18.30

Rühmade lahtiolekuajad:

Värvukese sõimerühm 7.00 - 18.00 

Leevikese, Mesilase ja Sipelga sõimerühm 7.30 - 17.30

Aiarühmad 7.30 - 17.30 (01. septembrist kuni 31. maini), suvekuudel 6.30 - 18.30

Tihase hommiku- ja õhturühm töötab 6.30 - 7.30 ja 17.30 - 18.30 (01. septembrist kuni 31. maini)


Päevakavas on kindlaks määratud söögiajad ja puhkeaeg:

08.30   hommikusöök

12.15  lõunasöök sõimerühmad

12.30 lõunasöök aiarühmad

13.00 - 15.00  puhkeaeg

15.30 õhtusöök


Päeva jooksul vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ning lõimitud mängulised õppe- ja kasvatustegevused. Laste päevakava on paindlik ja lapse jaoks tasakaalustatud arvestades lapse ealisi ning individuaalseid arenguvajadusi.


Muusika- ja liikumistegevused toimuvad kindla ajakava järgi.