liblikaLiblika rühm

3-5aastased lapsed

"Liblikas lendab lip-lip ja korjab lilli.“

Õpetajad: Nele Atna, Kristina-Helery Hiiu

Õpetaja abi: Taive Lilles

Muusikaõpetaja: Piret Mathiesen

Liikumisõpetaja: Ines Savi

Rühma telefon: 5607 5544