Pärnu Linnavalitsuse kriisikomisjon otsustas pikendada lapsevanemate osalustasust vabastamist kuni 12. aprillini 2020, kui laps ei käi sellel perioodil lasteaias. Tasaarveldus rakendatakse järgmise kuu arvega.